Utbildning/försäljning
Inridning, vidareutbildning, tillridning, tävling och försäljning

Från och med 1 Oktober 2017 kommer jag ha möjlighet att ta in hästar och ponnyer på utbildning och försäljning. Både korta och långa samarbeten.

Priset: 4500 -5000 kr + moms / månaden
vid längre samarbeten kan priset diskuteras.

I priset ingår utbildning som utgår efter hästen, boxplats, hage, spån/halm, hö, grov/havre/lusern/miniraler samt all skötsel.
Vi gör en målsättning tillsammans som är anpassat efter varje individ!

Ägaren står för hovslagare, veterinärkostnader, försäkring, tävlingskostnader, externa träningskostnader, specialfoder, EQ, massör, specialutrustning mm..

Jag har bra samarbeten med utbildade hovslagare, veterinär, EQ och massör.


Vid försäljning av häst tar jag 15% av försäljningssumman om ingen annan överenskommelse upprättats med hästägaren. Då hjälper jag till med annonsering och visning av häst för spekulanter. 


Kontrakt skrivs mellan mig och hästägare.
Fakturering sker månadsvis.